На бази поливинилацетата

 
 
Labakol -  B 111
За каширање, машинско лепљење регистратор и папирних цеви

Labakol – B 115
За лепљење картонске амбалаже (хромокартон, талас картон и сива лепенка

Labakol – B 121
Књиговезачки, за лајмовање блоковске робе, каширање месарског папира

Labakol – B 125
За хладну пластификацију, лепљење ПЕ и ПП фолије за папир

Labakol – E 5
За бесконачне обрасце - колаторе

Образац за упит и контакт

Thank You! Your message has been sent. Something went wrong, please try again later. Please enter a correct Captcha answer.