На бази скроба и декстрина


Labakol – PM
За лепљење финих папира, у индустрији тоалет папира

Labakol – MPS
Скробни лепак за лепљење регистратора

Labakol – BK
Декстрински лепак за лепљење регистратора

Labakol – 308
За машинско каширање микровал - картон, микровал - папир

Labakol – 303
За лепљење амбалаже, папирних цеви, каширање

Labakol – LDS
За лепљење танкозидних и дебелозидних хилзни

Labakol – KG 1

За коверте

Labakol – NB 103
Суви лепак за каширање, за производњу картонског саћа за врата, раствара се кувањем на 75°C

Labakol – NB 106
Суви лепак за натрон вреће, раствара се у хладној води (1:6)

Labakol – 303 s
Суви лепак за каширање, раствара се кувањем на 75°C (1:1)

Labakol – P
За плакатирање билборда

Образац за упит и контакт

Thank You! Your message has been sent. Something went wrong, please try again later. Please enter a correct Captcha answer.